цитоплазма
сърцевина
центрозомите
пероксизомите
Везикули на Голджи
Гладка ендоплазмена ретикулум
Апарат на Голджи
Груб ендоплазмен ретикулум
ядърце
Ядрена мембрана
Плазмена мембрана
лизозоми
митохондриите
рибозоми

Животински клетки, интерактивна диаграма

Изберете частите за изграждане на клетката.